Sześciu laureatów z województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego otrzymało honorowy tytuł „Świadka Historii” przyznawany przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas uroczystej gali w Białymstoku odznaki wręczył wiceprezes IPN, Jan Baster.

Kapituła Nagrody uhonorowała opozycjonistów - Wojciecha Ciesielskiego i Władysława Kałudzińskiego, a także dr Janinę Luberdę-Zapaśnik z Olsztyna oraz Sybiraków - Walentego Jabłońskiego z Białegostoku i Irenę Kosterę z Hajnówki.

Instytucja wyróżniona w tym roku tytułem „Świadka Historii” to II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie. Do nagrody zgłoszono 47 kandydatów z województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” przyznawana jest po raz dziewiąty. Została zainicjowana w 2009 roku w Białymstoku jako regionalny odpowiednik ogólnopolskiej Nagrody Honorowej IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Obecnie jest przyznawana w oddziałach Instytutu w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i w Szczecinie. Mogą ją otrzymać osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia, szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Przyznawana jest także osobom i instytucjom zza granicy.