W Ostródzie ponad 100 nauczycieli bierze udział w Festiwalu Partnerstwa. To program stowarzyszenia Wspólnota Polska, który łączy i wspiera współpracę między szkołami polonijnymi a placówkami w kraju. Nauczyciele razem pracują nad edukacyjną ofertą dla polskich dzieci w kraju i poza granicami ojczyzny.

Nauczycieli, którzy przyjechali do Ostródy dzielą tysiące kilometrów. Mimo że żyją i uczą na różnych kontynentach, to odległość nie stanowi żadnej bariery. Dzięki współpracy przy edukacyjnych projektach oni, ale także ich wychowankowie mają szansę na międzynarodowe zajęcia. Jak mówią, wszyscy uczą się otwartości mimo, że początki wspólnych projektów zawsze są wyzwaniem.

Uczniowie dzięki współpracy biorą udział w wymianach i lekcjach on-line, co pozwala młodzieży pamiętać o Polsce. Także nauczyciele korzystają z wymian, które zawsze są sprawdzianem umiejętności. Partnerstwo szkół polonijnych i polskich to już nie tylko nauka języka.

Kultura, historia to oczywista sprawa. Budujemy polskość, ale oprócz tego rozwijamy talenty, zainteresowania, staramy się pokazywać to, co warto w życiu robić, żeby osiągnąć sukces – mówi Dariusz Bonisławski, prezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W Ostródzie wspólnie z polskimi nauczycielami w warsztatach udział biorą pedagodzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Białorusi, Ukrainy i Litwy.