Polacy cieszą się w świecie opinią narodu, który doprowadził do upadku komunizmu. Ale co tak naprawdę wiemy o polskim antykomuniźmie? Jak wyglądał, jak bardzo był powszechny w społeczeństwie? Odpowiedzi na te pytania udzielić ma zorganizowana przez olsztyńską delegaturę IPN konferencja, poświęcona oporowi Polaków wobec komunizmu w XX wieku. Przez trzy dni temat będzie zgłębiało kilkudziesięciu badaczy z całej Polski.

Strajki w Stoczni Gdańskiej są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli powojennej historii Polski. Wystąpienia antykomunistycznej opozycji znajdowały się, swego czasu, w centrum zainteresowania całego świata. Od upadku komunizmu, czyli od niemal 30 lat - interesują głównie historyków, badających komunistyczny epizod w historii Polski i dzieje społecznego oporu wobec reżimu.

Stan wiedzy na temat polskiego komunizmu i antykomunistycznej opozycji stale się poszerza, w miarę jak naukowcy analizują i publikują kolejne materiały z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Swego rodzaju bilans dotychczasowych badań stanowi rozpoczęta właśnie w Olsztynie trzydniowa konferencja „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”.

Zorganizowana przez olsztyńską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, konferencja to ponad 40 wykładów i prelekcji, czołowych znawców tematu. Ostatnia tak duża debata, poświęcona polskim antykomunistom miała miejsce 17 lat temu, w Krakowie. W konferencji biorą udział nie tylko historycy. Także socjologowie i prawnicy. Do Olsztyna przyjechali naukowcy z dwunastu polskich ośrodków akademickich i badawczych, a także z niemal wszystkich oddziałów IPN.

Efektem ich spotkania ma być możliwie najpełniejszy i najbardziej aktualny obraz antykomunistycznych postaw i środowisk w Polsce, od okresu międzywojennego, przez czasy drugiej wojny światowej, po upadek komunizmu.

Konferencja zorganizowana została w szczególnym momencie: ekspansja komunizmu rozpoczęła się niemal dokładnie sto lat temu, od bolszewickiej rewolucji w Rosji. Wykłady, składające się na olsztyńską konferencję, IPN wyda na początku przyszłego roku w książce.