Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił upadłość spółki Wilcze Gniazdo, która przez ostatnie lata dzierżawiła byłą kwaterę Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży Obecnie Wilczym Szańcem, który jest majątkiem Skarbu Państwa, zarządzają Lasy Państwowe.

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska poinformował, że Sąd Rejonowy w Olsztynie w wydziale gospodarczym postanowieniem 16 listopada ogłosił upadłość spółki Wilcze Gniazdo Joint-Venture spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożyła spółka Wilcze Gniazdo Joint-Venture spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Syndykiem upadłości wyznaczono Radosława Matysa —podała Agnieszka Żeglarska, rzeczniczka sądu. Radca prawny Radosław Matys poinformował, że obecnie jako syndyk przystępuje do objęcia majątku upadłego i wykona tak zwany spis z inwentarza. Następnie rzeczoznawca oceni wartość majątku spółki. Wierzyciele sami zgłaszać będą swoje roszczenia, albo w razie udokumentowanych zapisów w księgach rachunkowych syndyk będzie o nich powiadamiał wierzycieli.

Nadleśniczy nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz powiedział, że spółka która przez lata była dzierżawcą Wilczego Szańca jest winna Skarbowi Państwa ponad 4 mln zł. To pieniądze z tytułu niepłacenia czynszu dzierżawnego a następnie po wypowiedzeniu umowy na dzierżawę opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Zadłużenie spółki wobec Lasów Państwowych narosło przez prawie 2,5 roku od 2015 r.

W 2012 r. nadleśnictwo, po przetargu w którym wzięło udział dwóch oferentów, podpisało ze spółką 20-letnią umowę dzierżawy. Zgodnie z nią, dzierżawca miał płacić czynsz (plus procentowy udział w przychodach z dzierżawy), wykonywać remonty i modernizacje (w tym te, które poprawiają bezpieczeństwo zwiedzających) oraz współpracować z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy projekcie edukacyjno-historycznym.

W marcu 2015 r. nadleśnictwo uznało, iż dzierżawca nie wywiązuje się z warunków umowy (m.in. od dłuższego czasu nie płacił czynszu, choć działalność była prowadzona, nie było też współpracy z resortem kultury) i ją wypowiedziało. Procesy sądowe w tej sprawie trwały wiele lat.

Ostatecznie w kwietniu tego roku komornik wszedł na teren Wilczego Szańca i zajął majątek by przekazać go następnie Lasom Państwowym.