Do środy, 22 listopada, trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. To czas, kiedy mówimy o zaletach antybiotyków, ale przede wszystkim o ich świadomym stosowaniu, a to dlatego, iż okazuje się, że zbyt pochopne sięganie po antybiotyki stało się zmorą naszych czasów i ogromnym problemem dla lekarzy.

Tydzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony został po tym, jak eksperci zaczęli zauważać rosnący problem oporności na antybiotyki, który narasta juz od lat 70. ubiegłego wieku: – Popularny przykład to penicylina, która uratowała wiele milionów istnień. Aktualnie oporność na penicylinę sięga 30 proc., a w niektórych krajach, gdzie jest nadużywana, nawet 60 proc. – mówi Anna Zdanowska-Ruskań, szpital dziecięcy w Olsztynie.

Konsekwencją takiego postępowania jest rosnący problem antybiotykooporności. Do roku 2050 z tego powodu co trzy sekundy potencjalnie może umierać jedna osoba - to zjawisko może stać się częstszą przyczyną zgonów niż rak. Już teraz w Unii Europejskiej to zjawisko generuje 25 tys. zgonów rocznie.

Wiąże się to z nadużywalnością antybiotyków, szczególnie w infekcjach wirusowych. Amerykanie zauważyli, że 60 proc. infekcji wirusowych jest leczonych antybiotykami – dodaje Anna Zdanowska-Ruskań.

Konsekwencja, to nie tylko w efekcie długofalowym uodpornienie się bakterii na antybiotyk, ale w krótkofalowym brak odpowiedzi na leczenie. Poza tym bezrefleksyjne sięganie po antybiotyk może prowadzić do wyjaławiania organizmu i pozbywania się tych drobnoustrojów, które są nam potrzebne do życia.

Nie na darmo się mówi, że każdy z nas żyje w symbiozie z bakteriami, że każdy z nas posiada wagowo około kilogram, półtora kilograma bakterii, które są nam niezbędne do życia – mówi Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny.

Dlatego lekarze podkreślają, żeby w leczeniu infekcji pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Najpierw spróbować infekcję leczyć objawowo, stosując syropy czy inhalacje. Jeśli już sięgamy po antybiotyk, to należy bezwzględnie przestrzegać czasu stosowania leku i nie skracać go. Stosować probiotyki, ale przede wszystkim nie przyjmować bez wyraźnej potrzeby antybiotyków.

Jedną z konsekwencji nadużywania antybiotyków jest pojawianie się nowych chorób, takich jak borelioza, AIDS czy gorączki krwotoczne.