W niewielkim Dębieniu koło Rybna oficjalnie ruszył dziś (17.11) Klub Senior Plus, pierwszy z pięciu, jakie jeszcze przed końcem tego roku mają ruszyć na Warmii i Mazurach.

We wsi Dębień w gminie Rybno mieszka nieco ponad 300 osób. Co piąta jest na emeryturze: – W takich miejscowościach, szczególnie w miejscowościach wiejskich, nie ma restauracji, nie ma kin, nie ma możliwości spotkania się w jakimś publicznym miejscu. Musimy cos takiego stworzyć – mówi Tomasz Węgrzynowski, wójt gminy Rybno.

Gmina Rybno stworzyła Klub Senior Plus w dawnej remizie strażackiej w Dębieniu. Modernizacja i dostosowanie obiektu do nowej funkcji kosztowały 160 tys. złotych. 40 tys. gmina wyłożyła z własnej kieszeni, a 130 tys. złotych dostała z rządowego programu Senior Plus.

Program Senior Plus to dofinansowania do tworzenia i utrzymania obiektów dla osób po 60. roku życia: – Czasami osobom starszym trudno znaleźć siły na to, żeby normalnie funkcjonować, żeby wyjść z domu, żeby spotkać się z ludźmi. Taki klub czy taki dom stwarza ku temu możliwości – mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Program Senior Plus działa od 2015 roku. Początkowo dotowane były tylko dzienne domy opieki nad osobami starszymi. Od tego roku także mniej sformalizowane kluby seniora, jak ten w Dębieniu: – Mówimy raczej o świadczeniu sobie samopomocy, czyli osoby, które są bardzie sprawne i wzajemnie mogą świadczyć sobie pomoc – mówi Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak wyliczała w Olsztynie wiceminister Elżbieta Bojanowska, w tym roku resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał pół miliona złotych na dofinansowanie dla ośmiu działających na Warmii i Mazurach Dziennych Domów Senior Plus, a także wypłacił gminom prawie 700 tys. złotych na stworzenie pięciu Klubów Seniora.

Tegoroczny budżet programu, w skali całego kraju, opiewał na 30 mln złotych. W przyszłym roku pula zwiększy się niemal trzykrotnie - do 80 mln.