Podziękowania od prezes zarządu Moniki Wysockiej-Kawy za objęcie projektu „Piknikiem i pędzlem…” patronatem medialnym.