Na Warmii i Mazurach wzrosła liczba etatów nauczycielskich i szkół. Więcej jest też przedszkoli, mniej uczniów w szkołach. Tak wynika z najnowszych danych płynących z kuratorium oświaty.

Krzysztof Marek Nowacki spotkanie z dziennikarzami rozpoczął od ... przeprosin.

Latem tego roku parę razy mówiłem, że w skali kraju liczba etatów wzrośnie. Mówiłem wzroście rzędu 10 tysięcy, ale pomyłem się, bo ta liczba wynosi 17 tysięcy — mówi Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty.

Zmieniła się też liczba placówek oświatowych w regionie. Wprawdzie w szkołach jest o 3,8 tys. uczniów mniej niż w ubiegłym roku, ale na mapie Warmii i Mazur, po reformie, pojawiły się 94 nowe szkoły. To nie jedyne zmiany. Jedną z nowości jest certyfikat szkoła wierna dziedzictwu. Po raz pierwszy takie certyfikaty wręczono w przededniu obchodów Święta Niepodległości. Otrzymało go 86 szkół, a starało się ponad 250.

Certyfikat szkoła otrzymuje raz na trzy lata, potem będzie musiała go odnawiać. Nowością w tym roku szkolnym jest też rozszerzenie Programu laboratorium, który ma pomóc młodym ludziom w wyborze szkoły zawodowej. Jak zauważa kurator oświaty, wybór ścieżki edukacyjnej jest czasami obarczony błędem. Aby go wyeliminować, trwa nabór szkół, które będą organizować swoim uczniom wycieczki do zakładów pracy.

Rok temu program realizowany był tylko w powiecie olsztyńskim. W tym roku będzie rozszerzony o powiaty ełcki, elbląski i kętrzyński. Do projektu zgłosiło się 20 firm, które uczniowie będą mogli zwiedzić.