Ponad 500 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgłosiło się na ochotnicze szkolenia wojskowe w ramach Legii Akademickiej. We wtorek uczelnia zorganizowała inauguracyjne spotkanie nt. tego pilotażowego programu.

Podczas spotkania związanego z przystąpieniem olsztyńskiej uczelni do programu Legii Akademickiej zainteresowani studenci mogli poznać szczegóły planowanych zajęć i złożyć wnioski o przyjęcie do udziału w tym szkoleniu. Odbyła się też prezentacja broni strzeleckiej i sprzętu wojskowego, przygotowana przez 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy. Według organizatorów w spotkaniu uczestniczyło ok. 1 tys. studentów.

Jak powiedział koordynator szkoleń Legii Akademickiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prof. Wiesław Łach, zainteresowanie ze strony studentów jest bardzo duże.

Nabór prowadzimy do końca grudnia, a wnioski złożyło już ponad 500 osób, co przeszło nasze oczekiwania. Wśród zgłaszających się najwięcej jest studentów wojskoznawstwa, wydziału nauk technicznych oraz prawa i administracji — mówił.

Szkolenia pierwszych grup mają zacząć się w grudniu, obejmą 30 godzin zajęć teoretycznych z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Dla studentów będą to zajęcia dodatkowe, udział w nich jest dobrowolny i bezpłatny. Poprowadzą je wykładowcy z kierunku wojskoznawstwo na wydziale humanistycznym. Uczelnia chce też skorzystać z pomocy instruktorów strzelectwa z Ligii Obrony Kraju.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jedyną w regionie i jedną z 60 uczelni państwowych w kraju, które przystąpiły do programu ochotniczych szkoleń wojskowych studentów Legia Akademicka. Program przygotowany przez resorty obrony i nauki ma przyczynić się do odbudowania rezerw polskich sił zbrojnych. W tym roku akademickim ma wziąć w nim udział ok. 10 tys. studentów.

Szkolenie będzie składać się z dwóch modułów - teoretycznego i poligonowego. Pierwszy będzie odbywać się w murach uczelni wyższych, a drugi - za który odpowiada MON - w jednostkach, ośrodkach i centrach wojskowych.

W ramach programu każdy student i studentka, niezależnie roku i kierunku studiów, może przejść 30-godzinne szkolenie teoretyczne w czasie trwania roku akademickiego. Natomiast w czasie wakacji odbędą się trzytygodniowe szkolenia poligonowe. Absolwenci kursu będą mogli złożyć przysięgę i zostać szeregowymi rezerwy. Osoby, zainteresowane uzyskaniem stopnia podoficera rezerwy, przejdą szkolenie w formie rozbudowanej.