Absolwenci olsztyńskiej medycyny wśród najlepszych w kraju. To już kolejny raz, kiedy wyniki lekarskiego egzaminu końcowego plasują w krajowej czołówce absolwentów kierunku lekarskiego w Olsztynie. Jak zaledwie dziesięcioletniemu Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego udaje się osiągać takie wyniki?

Lekarski egzamin końcowy w Olsztynie napisało 45 absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wyniki pozwoliły lekarzom uplasować się na podium. Zajęli trzecie miejsce w kraju wśród studentów zdających egzamin pierwszy raz.

Egzamin w Olsztynie zdali wszyscy, którzy do niego podchodzili. To wyjątek na mapie medycznych uczelni w Polsce. Taka sytuacja na UWM utrzymuje się od 3 lat. Najniższy wynik egzaminu lekarskiego w Olsztynie to 112 punktów na 198 możliwych.

Ten najgorszy student na naszej liście ma wyniki bliskie średniej, więc najsłabszy wynik jest bardzo dobry w stosunku do sytuacji w całym kraju — mówi prof. Andrzej Rynkiewicz, dziekan Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

Dobre wyniki egzaminu to nie przypadek, podkreślają władze uczelni, to potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia. W październiku UWM dołączył także do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Trzy lata temu absolwenci z Olsztyna byli najlepsi, a rok temu znaleźli się na czwartym miejscu.

Takie wyniki mogą odrobinę osłodzić gorycz, którą władze uczelni poczuły po resortowej ocenie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Nauk Medycznych kategorię C, najniższą z możliwych. Przed rokiem była to kategoria B. Ministerstwo ocenia działalność naukową i badawczo-rozwojową uczelni. Uczelnia jednak cały czas rozwija się. Przykładem jest chociażby otwarte Centrum Stymulacji Medycznej. Władze wydziału już zwróciły się do ministra o ponowną ocenę. Najlepiej w kraju egzamin napisali absolwenci medycyny z Poznania i Łodzi.