Ponad 20 wydarzeń kulturalnych w pięć dni. Wśród nich m.in. spotkanie z cenionym pisarzem Pawłem Huelle czy koncert Zbuntowanej Orkiestry Podwórkowej Hańba! z Krakowa. Organizatorem Festiwalu Mendelsohna jest Fundacja Borussia, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia oraz Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B’Jachad.

Festiwal Mendelsohna to cykliczne wydarzenie, zainicjowane przez środowisko Borussi w Olsztynie, rodzinnym mieście Ericha Mendelsohna. Życie i twórczość architekta oraz dziedzictwo regionu są inspiracją i punktem wyjścia do działań edukacyjnych i artystycznych, które przywracają pamięć o wielokulturowej historii Warmii i Mazur i integrują współczesnych mieszkańców.

Festiwal tworzy przestrzeń do debat wokół aktualnych przemian kulturowych i społecznych w regionie, Polsce i Europie, promuje środowiska i działania obywatelskie, a także inicjuje dyskusję o roli twórców w kreowaniu społecznej zmiany. Tolerancja i szacunek wobec inności, wrażliwość na różnorodność i dialog międzykulturowy to wartości, które towarzyszą wydarzeniom Festiwalu Mendelsohna.

Festiwal rozpocznie wernisaż wystawy fotografii Iris Nasher z Izraela w środę 11 października. Oficjalna inauguracja dzień później podczas spotkania autorskiego z Pawłem Huelle. Festiwal zwieńczą niedzielne warsztaty dla dzieci. W załączniku szczegółowy program Festiwalu Mendelsohna.