Ministerstwo Finansów chce dalej uszczelniać system podatkowy. Teraz będzie przyglądać się najmniejszym przedsiębiorcom. Od stycznia wchodzą w życie nowe przepisy obligujące ich do składania nie tylko deklaracji VAT, ale również elektronicznych plików, z których je wyliczają. Nowe przepisy mają zminimalizować wyrywkowe kontrole fiskusa, które właśnie najmocniej uderzały w małe firmy i ułatwić urzędnikom wyszukiwanie fikcyjnych faktur. Zanim przepisy zaczną obowiązywać, przedsiębiorcy będą musieli zapoznać się z zapowiadanymi zmianami.

Od nowego roku mikroprzedsiębiorcy będą mieli nowe obowiązki. 1 tycznia wejdą w życie przepisy dotyczące tworzenia i przesyłania do Urzędu Skarbowego „Jednolitego Pliku Kontrolnego” (JPK), czyli zestawienia miesięcznych informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy. Do tej pory tzw. vatowiec, składał tylko deklarację VAT.

W naszym polu zainteresowania będą pliki, czyli te zestawienia, które na bieżąco, co miesiąc ewidncjonuje podatnik. Są one podstawą do sporządzenia deklaracji rozliczeniowych, czyli to jest coś dodatkowego, którego do tej pory do urzędu skarbowego podatnik nie przekazywał, ale prawdę mówiąc to robił — mówi Marzena Winczewska-Łunio, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Właśnie z tych ewidencji powstają „vatowskie” deklaracje. Teraz plik będzie swego rodzaju szablonem, do którego będzie kopiowana dokumentacja księgowa, następnie wysyłana w formie elektronicznej do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

W grudniu na stronach resortu ma pojawić się specjalna aplikacja JPK dla mikroprzedsiębiorców, czyli zatrudniających mniej niż 10 pracowników, którzy mają obrót poniżej 2 mln euro. Na Warmii i Mazurach to aż 41 tys. osób, czyli aż 94 proc. wszystkich firm z regionu. Nowe przepisy mają dać korzyści obydwu stronom.

Pomoże to wyeliminować z rynku nieuczciwych przedsiębiorców, co poprawi oczywiście konkurencyjność przedsiębiorstw. Ci podatnicy będą mieli ułatwioną pracę, prowadzenie działalności, a my jako urzędy skarbowe będziemy mieli łatwiejszą możliwość analiz i wyszukiwania oszustów podatkowych — tłumaczy Marcin Stobiecki, Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie.

Uszczelnienie systemu podatkowego to główne zadanie ustawy. JPK dla dużych firm obowiązuje od połowy lipca ubiegłego roku i już przynosi oczekiwane efekty: — Od początku wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego udało się nam ujawnić 1,5 mld złotych fikcyjnych, pustych faktur, wiec uważamy, ze jest to olbrzymi sukces — mówi Winczewska-Łunio.

Urzędnicy przekonują, aby z JPK nie czekać do stycznia, tylko już teraz składać elektroniczne pliki. Mikroprzedsiębiorców zachęcić ma szybszy zwrot podatku - jeśli zdecydują się je wysłać w ciągu trzech miesięcy ten zwrot mają otrzymać w ciągu zaledwie 25 dni, a nie ustawowych dwóch miesięcy.