W Katedrze św. Wojciecha w Ełku duchowni, samorządowcy oraz wierni dziękowali biskupowi Romualdowi Kamińskiemu za 12 lat pracy w Diecezji Ełckiej. Dotychczasowy ełcki biskup pomocniczy przenosi się do Warszawy. Będzie następcą przechodzącego w tym roku na emeryturę arcybiskupa Henryka Hosera w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

„Apostoł miłosierdzia” - tak o biskupie Romualdzie Kamińskim mówią najbliżsi współpracownicy. Podczas mszy dziękczynnej za 12 lat posługi na rzecz Kościoła, biskup ełcki Jerzy Mazur podkreślał jego wkład w budowanie struktur Diecezji Ełckiej.

Zanim trafił do Diecezji Ełckiej, Romuald Kamiński przez 13 lat pełnił funkcję kanclerza w Kurii Warszawsko-Praskiej. Teraz wraca do Warszawy jako koadiutor, co oznacza, że gdy arcybiskup Henryk Hoser przejdzie na emeryturę, ma prawo następstwa po nim na urzędzie biskupa diecezjalnego.

W czasach swoistego kryzysu wiary, jaki obserwuje się na świecie, w Europie, możemy powiedzieć po ludzku, że były jakieś osiągnięcia w tej materii. To duży wysiłek zarówno duchownych, jak i ludzi świeckich — mówi bp Romuald Kamiński, biskup koadiutor Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Te wspólne osiągnięcia ostatnich lat to, jak podkreślał biskup Kamiński, utworzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, rozwój ełckiego seminarium duchownego czy szereg uroczystości z udziałem tysięcy wiernych, jak jubileusz 1000-lecia śmierci św. Brunona czy Światowe Dni Młodzieży, w których biskup Kamiński brał czynny udział.

Biskup Romuald Kamiński w ubiegłym roku został uhonorowany tytułem „Człowiek Dialogu” przyznawanym przez członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.