Sprawne zarządzanie to klucz do wzrostu gospodarczego regionu. Rozwój gmin, powiatów oraz miast na Warmii i Mazurach był tematem rozmów przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu. Trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa rozpoczęła się dziś (21.09) na UWM w Olsztynie.

Z raportu przygotowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wynika, że sprawność funkcjonowania samorządów na Warmii i Mazurach poprawia się.

Samorządy na Warmii i Mazurach nie mają jednak łatwo. Tu znajdują się najbiedniejsze powiaty w Polsce, które od lat borykają się z tymi samym problemami: wysokim bezrobociem, dziurawymi drogami i dużymi obszarami chronionymi. Większość z nich ma problemy z przyciągnięciem inwestorów.

Cały Regionalny Program Operacyjny to kwota ponad 1,7 mld euro. To duże środki nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla samorządów — mówi Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Mimo dużych pieniędzy z szacunków władz województwa wynika, że do teraz udało się rozdysponować jedynie 1/5 całej puli, jakie region ma do dyspozycji na najbliższe lata. Pomoc unijna to nie tylko dotacje i niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To także refundacja szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji pracowników.

Jako ministerstwo realizujemy projekt, którego pilotaż jest realizowany wyłącznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Mówię o standardach obsługi inwestora, czyli chcemy pomóc samorządom lepiej obsługiwać inwestorów, którzy trafiają do gmin — mówi Marek Śliwiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdaniem ekspertów, szansę na dynamiczny rozwój mają nie tylko duże ośrodki miejskie. Inwestora przyciąga nie tylko dobra infrastruktura: — Na przykład, kiedy widzi się, że w danym miejscu panuje proprzedsiębiorczy klimat. Myślę, że tak naprawdę wszystko zależy od nas, bo znamy też przypadki ośrodków, które tak naprawdę nie były atrakcyjne jeszcze w roku 2008, natomiast znacząco podniosły swoją atrakcyjność dzięki rozwojowi przedsiębiorczości — zauważa prof. Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kluczem do rozwoju samorządów ma być także współpraca nauki i biznesu.