Standaryzacja budowy przejść dla zwierząt powinna przynieść miliardowe oszczędności. Pieniądze te pozostaną w Krajowym Funduszu Drogowym i pozwolą na realizację kolejnych inwestycji drogowych - powiedział wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.

Szacujemy, że do tej pory ponad 6 mld zł zostało już wydane na budowę przejść dla zwierząt. Szacujemy, że w tych inwestycjach, które obecnie są realizowane wydatki na ten cel mogą sięgnąć około 9 mld zł. Ograniczenie tych kosztów o 10 proc., 15 proc., czy 20 proc. daje miliardowe oszczędności, więc jest o co zabiegać i nad czym pracować —powiedział wiceminister.

Do końca tego roku powstanie dokument, który będzie dotyczył zasad lokalizacji, budowy przejść dla zwierząt. Określi on też takie parametry jak ich wielkość. Dokument ten jest opracowywany przez Instytut Budowy Dróg i Mostów. Zgodnie z harmonogramem została już podpisana umowa na ten materiał — dodał Szmit.

Zaznaczył, że zaoszczędzone w ten sposób środki pozostaną w Krajowym Funduszu Drogowym i zostaną wykorzystane do realizacji kolejnych drogowych inwestycji.

Rada Ministrów przyjęła w połowie lipca tego roku aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W programie zwiększono limit wydatków na infrastrukturę drogową do 135 mld zł ze 107 mld zł.