Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Został nim pisarz Mariusz Sieniewicz. Zastąpił on Agnieszkę Kołodyńską, która została odwołana ze stanowiska w maju tego roku.

Rozpisany w sierpniu konkurs na dyrektora MOK został rozstrzygnięty. Komisja przeważającą większością głosów wybrała Mariusza Sieniewicza. Pochodzący z Olsztyna prozaik, felietonista i dramatopisarz ma w dorobku szereg publikacji. Jego powieści były nominowane do Paszportu Polityki i Nagrody Literackiej Nike. W latach 2014-2016 był kierownikiem Sceny Margines w Teatrze im. Stefana Jaracza. Na podstawie jego twórczości wystawiono cztery spektakle.

Przypomnijmy, że w maju prezydent miasta odwołał ze stanowiska poprzednią dyrektor placówki, Agnieszkę Kołodyńską, która piastowała urząd od jesieni 2015 roku. Stało się tak po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy ustalili, że kierująca MOK-iem dopuściła się szeregu nieprawidłowości. Do czasu wyboru Mariusza Sieniewicza instytucją kierował Bogdan Kacprzak z Urzędu Miasta.