Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur uwzględniając sierpniowe egzaminy poprawkowe. Zdawalność od lat pozostaje na podobnym poziomie. Nie zmieniają się też przedmioty, z którymi maturzyści mają najwięcej problemów. Kuratorium Oświaty w Olsztynie liczy, że po wprowadzeniu reformy szkolnictwa te wyniki będą już tylko wyższe.

W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło prawie 260 tys. uczniów z całej Polski. 84,5 proc. z nich te egzaminy zdało. Na Warmii i Mazurach pozytywny wynik z matury uzyskało ponad 9,3 tys. osób. To właśnie nasze województwo, podobnie, jak województwo zachodniopomorskie, wypadło najgorzej, ze zdawalnością na poziomie 81 proc.

Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty, zwrócił się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży o szczegółowe dane z ostatnich 3 lat zdawalności matur w województwie: — Szkoły, które po przeanalizowaniu będą miały niższą efektywność niż średnia krajowa, zostaną poproszone o dokonanie diagnozy, która ma na celu poprawę tego stanu rzeczy.

Na Warmii i Mazurach egzamin dojrzałości z języka polskiego zdali niemal wszyscy maturzyści. Na tym samym poziomie, 98 proc., była również zdawalność języka ojczystego w całym kraju. Znacznie gorzej, bo tylko 82 proc. abiturientów poradziło sobie z matematyką. Królowa nauk od lat sprawia uczniom najwięcej problemów, ale nieco lepiej wypadła zdawalność w kraju. Maturę z matematyki na poziomie podstawowym zdało 86 proc. egzaminowanych.

47 tys. uczniów w całym kraju poprawiało w sierpniu swoje egzaminy. W tym roku najlepiej wypadli absolwenci liceów. 11 proc. z nich nie poradziło sobie z egzaminem dojrzałości. W przypadku uczniów techników, nie zdało 24 proc. egzaminowanych.