Bez zmian na najważniejszym stanowisku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Decyzją Zarządu województwa dyrektorem placówki został ponownie Piotr Sułkowski.

Piotr Sułkowski dyrektorem filharmonii warmińsko-mazurskiej będzie przez kolejnych 5 lat. Jego kontrakt wygasł 30 czerwca. Od 1 lipca pełni obowiązki dyrektora i miał robić to do końca roku. W lipcu ogłoszono przetarg dotyczący zarządzania filharmonią. Wpłynęły dwie oferty. Jednak to Piotr Sułkowski został zaproszony do podpisania umowy.

Sułkowski funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego filharmonii pełni od lipca 2011 roku. Szefem instytucji będzie do grudnia 2022 roku.