Dowody tożsamości, paszporty, prawa jazdy czy wizy to najczęściej podrabiane dokumenty, które trafiają w ręce m.in. strażników granicznych z Warmii i Mazur. W tym roku ujawnili 38 fałszerstw dokumentów. Tylko w sierpniu funkcjonariusze zatrzymali 13 osób, które posługiwały się podrobionymi dokumentami. Problem staje się coraz bardziej poważny, dlatego w Kętrzynie spotkali się eksperci kryminalistyki wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce.

W sierpniu funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie zatrzymali czworo obywateli Indii. Wszyscy posiadali sfałszowane wizy, paszport i stemple kontroli granicznej z Belgii, Hiszpanii oraz Francji, które miały im zapewnić legalny pobyt i pracę.

Z kolei na przejściu granicznym w Bezledach. 37-letni obywatel Ukrainy przedstawił funkcjonariuszom sfałszowane oświadczenie o zatrudnieniu w Polsce. To nie jedyny przypadek. 58-letni obywatel Rosji próbował wjechać do Polski przedstawiając kontrolerom sfałszowane zaproszenie. Sytuacja powtórzyła się w Grzechotkach, gdzie dwie Rosjanki, posługiwały się sfałszowanym zaproszeniem. W marcu tego roku Rosjanin przerobił daty w czterech stemplach kontroli granicznej.

Paszporty to nie jedyne fałszowane dokumenty. Coraz popularniejsze staje się wyłudzenie Karty Polaka, która umożliwia uzyskanie wizy: — Często cudzoziemcy przedstawiają sfałszowane akty urodzeń dokumentujące ich rzekomo polskie pochodzenie. W tym obszarze obserwujemy wysoki wzrost sfałszowanych dokumentów — mówi ppłk sg. Jacek Ciunel, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dlatego też funkcjonariusze muszą podnosić kwalifikacje i uszczelnić system. Wiedzę zdobywają m.in. na sympozjach. Pracę ma także ułatwić tworzona ustawa o dokumentach publicznych, która zakłada m.in. stworzenie jednego rejestru dokumentów. Specjalne wzory będą ogólnodostępne. W ocenie ekspertów, przy obecnej sytuacji międzynarodowej, takie działania są konieczne. Bardziej bezpieczny będzie także nowy polski paszport.

Powstają nowe formuły, jeśli chodzi o proces wytwarzania, nowe technologie, ale też nowe zabezpieczenia, które będziemy proponować emitentowi, aby znalazły się w nowym paszporcie — mówi Aleksandra Grynkiewicz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dokument trafi do obiegu w styczniu przyszłego roku.