Konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe za 294 mln złotych chce zaprojektować i wybudować drogę S7 na odcinku Napierki-Mława. Oferta konsorcjum jest najkorzystniejsza. Tym samy przetarg został rozstrzygnięty - podał olsztyński oddział GDDKiA.

Jak podał w środę Karol Głębocki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, która przygotowuje przebudowę, w postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert.

Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawcy na etapie składania ofert mogli zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Wszyscy składający oferty zadeklarowali 34-miesięczny okres wykonania zadania. Trzecim kryterium oceny ofert był okres gwarancji. Każdy ze startujących w przetargu zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót — wyjaśnił Głębocki.

Odcinek Napierki - Mława to jeden z czterech fragmentów drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. Inwestycję obejmującą 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki: Napierki - Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców przed przystąpieniem do prac budowlanych będzie wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID, tj. Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, dla całego zadania.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.