Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczął nabór do Akademii Biznesu, która ma przygotować słuchaczy do prowadzenia własnych firm i komercjalizacji projektów naukowo-badawczych. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele akademiccy i przedsiębiorcy praktycy.

Zdaniem dra Bogdana Włodarczyka, dyrektora Akademii Biznesu, będzie to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce, wzorowane na uczelniach skandynawskich. Jak powiedział, przygotowana przez UWM formuła szkolenia różni się od istniejących dotychczas akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Po trwającej rok nauce, słuchacze będą musieli przygotować własne projekty końcowe z opisem planowanej działalności gospodarczej, innowacyjnej idei i sposobu jej wdrożenia.

Oferta olsztyńskiej uczelni skierowana jest do osób, które mają już pomysły na przedsiębiorczość, a dzięki umiejętnościom nabytym w akademii będą mogły w przyszłości skutecznie je realizować: — Zależy nam, aby każdy z absolwentów miał gotowy biznesplan, żeby wiedział, gdzie pozyskać środki unijne lub inne dotacje, z kim i w jakim zakresie może komercjalizować swój biznes czy projekt naukowo-badawczy — mówił dr Włodarczyk.

Uczelnia chce położyć nacisk na praktyczny aspekt kształcenia. Zajęcia na akademii, poza nauczycielami akademickimi, będą prowadzić doradcy-praktycy; przedstawiciele kadry kierowniczej dużych firm i przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces. Mentorzy pomogą słuchaczom opracować podstawy własnych biznesów i przygotują ich do pełnienia funkcji menedżera.

Nauka ma się odbywać na olsztyńskim uniwersytecie i w siedzibach współpracujących z nim firm. Zamiast typowych wykładów i ćwiczeń słuchacze będą brali udział w warsztatach, szkoleniach i grach symulacyjnych, które mają pomóc im w stworzeniu własnego modelu biznesu i rozwiązywaniu problemów rynkowych.

Rekrutacja do Akademii Biznesu trwa od początku września. Uczelnia wyznaczyła limit 30 miejsc. Zajęcia rozpoczną się pod koniec października. Nauka potrwa dwa semestry i będzie bezpłatna. Na uruchomienie Akademii Biznesu UWM otrzymał dotację celową w wysokości 336 tys. złotych od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia kadry dydaktycznej.