Podziękowania od Dariusza Wasieli, dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.