Dziś (poniedziałek 4 września) oficjalnie rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Uczniowie będą chodzić do szkoły do 22 czerwca. Maturzyści zakończę edukację wcześniej, bo 27 kwietnia. Na dłuższą chwilę odpoczynku trzeba będzie poczekać do przerwy świątecznej i ferii zimowych, które na Warmii i Mazurach potrwają od 20 stycznia do 4 lutego.

Data rozpoczęcia roku szkolnego wynika z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim, że nowy rok zaczyna się zawsze 1 września. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, kiedy 1 września wypada w piątek, sobotę lub niedzielę; wtedy uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie - w tym roku 4 września.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 29 marca do 3 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach. Dla województwa warmińsko-mazurskiego wyznaczono je w dniach od 20 stycznia do 4 lutego.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 18-20 kwietnia. 18 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 19 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 20 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono w dniach 4-6 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 27 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, ustnych - do 25 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9. i po południu - początek o godz. 14. Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni od 4 do 20 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 21 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 21-22 sierpnia.

Dodatkowo do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej i gimnazjum, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, by dniami wolnymi były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.