Sąd Rejonowy w Olsztynie ma rozpoznać sprawę oskarżonego o gwałt, byłego prezydenta Olsztyna, Czesława Jerzego Małkowskiego (zgadza się na publikowanie imienia i nazwiska). To decyzja Sądu Najwyższego, który nie przychylił się do wniosku olsztyńskiego sądu, by - jak poprzednio - sprawę przekazać innej jednostce.

W Sądzie Rejonowym został już wyznaczony sędzia, który teraz musi zapoznać się z 57 tomami akt w sprawie tzw. seksafery. Dopiero później zostanie wyznaczony termin pierwszej rozprawy.

Przypomnijmy, Czesław Jerzy Małkowski odpowiada za gwałt i usiłowanie gwałtu na podległej mu urzędniczce. Już raz został skazany za to przestępstwo przez Sąd Rejonowy w Ostródzie - na 5 lat więzienia i 6-letni zakaz sprawowania kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego.

Sąd Okręgowy w Elblągu, w apelacji uchylił jednak ten wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.