Początek roku szkolnego 2017/2018 jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu inny niż zazwyczaj. Stoi pod znakiem akcji charytatywnej „Biegnij Ewka”, zorganizowanej w celu zebrania funduszy na leczenie i rehabilitację nauczycielki tej szkoły - Ewy Grabarczyk, która w czerwcu 2016 r. przeszła ciężkie odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i rdzenia kręgowego.

Konsekwencją tego jest czterokończynowe porażenie i brak własnego oddechu. Ma pełną świadomość, ale nie może mówić, ani samodzielnie się poruszać. Obecnie Pani Ewa przebywa w Centrum Neurorehabilitacji, Oddział Rehabilitacji CM „EPIMIGREN” w Osielsku pod Bydgoszczą, gdzie pozostaje pod czujnym okiem specjalistów neurologów, rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów i pielęgniarek.

Niestety, jest to ośrodek prywatny, w związku z czym każdy dzień pobytu kosztuje niebagatelną sumę pieniędzy. Pani Ewa walczy każdego dnia. W tej walce potrzebuje wsparcia, dlatego cała społeczność szkolna zaangażowała się w akcję „Biegnij Ewka”.

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie internetowej #BiegnijEwka oraz na Facebooku.

Plan akcji #BiegnijEwka znajduje się w załączniku.