Kolejne oszczędności na drogi gminne i powiatowe zostały rozdysponowane. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podpisał dziś (9.08) umowy, przekazując nadwyżki z wykonania rządowego programu modernizacyjnego. To w sumie 7 mln złotych.

Siedem milionów złotych, które rozdysponował wojewoda Artur Chojecki, to pieniądze, które udało się wygospodarować z rządowego programu, po rozpisaniu i zrealizowaniu drogowych przetargów z ostatnich miesięcy. W tym roku na Warmię i Mazury trafiło 56 mln złotych z budżetu państwa. Przekazane dziś oszczędności to 7 mln złotych, które pozwolą na realizacje inwestycji w sześciu gminach i dwóch powiatach: oleckim oraz giżyckim.

Rządowy program rozwoju infrastruktury gminnej i powiatowej ma zwiększać dostępność komunikacyjną w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym oraz obszarów wiejskich.

To już ostatnie pieniądze, jakie z tych oszczędności zostaną przekazane samorządom. Samorządy, które otrzymały rządowe wsparcie muszą jeszcze w tym roku zrealizować inwestycje.