Dla jednych wakacje to moment odpoczynku, a dla innych czas wytężonej pracy, żeby zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. W elbląskich placówkach oświaty przeprowadzane są remonty. Większość prac polega na dostosowaniu szkół do nowych zadań w związku z wdrażaną reformą edukacji oraz tworzeniem dodatkowych grup przedszkolnych.

Do końca roku szkolnego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu mieściła się Szkoła Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 4. Od września jednak dużo się tu zmieni. Po wakacjach pojawią się też sześciolatki: — Wynajmujemy naszym sąsiadom, Przedszkolu nr 24, dwie sale i zapraszamy dwie grupy przedszkolne, żeby tutaj odbywały zajęcia — mówi Mariola Hajdukonis, dyrektor ds. Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu.

Pod koniec czerwca w szkole zaczął się remont. Trzeba dostosować sale lekcyjne oraz łazienki do potrzeb właśnie dzieci przedszkolnych: — Bieżące remonty związane są z reformą edukacji, dlatego że dostosowanie przedszkoli związane jest z podwyższeniem wieku szkolnego, a co za tym idzie więcej dzieci zostaje w przedszkolach. Objęliśmy opieką przedszkolną także trzylatki — mówi Małgorzata Sowińska, dyrektor Urzędu Miasta w Elblągu.

Elbląski Urząd Miasta w tym roku na remonty w placówkach oświaty przeznaczył 850 tys. złotych. Odnawiane są m.in. sale dydaktyczne i gimnastyczne oraz sanitariaty. W szkołach podstawowych muszą też powstać pracownie fizyczne i chemiczne. Remontowane są także miejskie przedszkola, m.in. Przedszkole nr 11. Prace remontowe mają zakończyć się do końca lipca.