Certyfikat dla Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin odebrał z rąk prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego certyfikat Zarządzania Jakością ISO.

„Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001” oznacza, że instytucja zarządzana przez marszałka województwa dobrze wypełnia swoje zadania. Zadania zgodne z normami prawnymi. Normy ISO są wciąż unowocześniane. Jej nowa wersja pojawiła się 2 lata temu. Tu akcent położony jest na zarządzanie ryzykiem.

Podstawowe rzeczy, które powinny znajdować się w teorii zarządzania to: wyznaczenie zadań do realizacji, celów do osiągnięcia dla poszczególnych komórek, a potem sprawdzania czy te cele zostały osiągnięte, a zadania wykonane — mówi Artur Szwoch, prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski jest jednym z pierwszych w Polsce, który może legitymować się certyfikatem opartym na nowej normie.