Podziękowanie od Angeliki Stawisińskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach za wsparcie XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych.