Prawo wodne, wyrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych i kwestia absolutorium dla rządu - to tematy konferencji Platformy Obywatelskiej. Posłowie PO informowali też o swoich wątpliwościach dotyczących planów nowej opłaty paliwowej.

Posłowie Platformy Obywatelskiej, Anna Wasilewska i Janusz Cichoń, podkreślali, że ich zdaniem, wyższa opłata paliwowa to nowa forma sięgania do kieszeni podatników. Przypomnijmy, w Sejmie jest poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada finansowanie remontów lokalnych dróg z wyższej opłaty paliwowej.

Posłowie PO domagają się również rozpoczęcia prac nad wyrównaniem zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Podkreślają też, że dobrze się stało, iż prace nad nowym prawem wodnym zostały wstrzymane przez premier Beatę Szydło na etapie czytania w sejmie.

Przedstawiciele Platformy podkreślają również, że w debacie o absolutorium dla Rządu będą zgłaszać swoje zastrzeżenia dotyczące m.in. wykonania budżetu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.