Mimo wakacji, warmińsko-mazurscy politycy nie myślą o wypoczynku. Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczęła tydzień konferencjami, poświęconymi pracom Sejmu i wyborom.

Posłanka Platformy Obywatelskiej Anna Wasilewska komentowała przyjętą przez Sejm, nowelizację ustawy o ochronie zabytków. Zwiększa ona uprawnienia generalnego konserwatora zabytków i zmienia tryb powoływania konserwatorów wojewódzkich. Zdaniem posłanki, to kolejny przykład zwiększania uprawnień instytucji centralnych i pozbawiania wpływów regionalnej administracji.

Z kolei poseł Janusz Cichoń skrytykował nowelizację prawa wodnego, nad którą obecnie pracuje Sejm. Ministerstwo Środowiska uzasadnia zmiany potrzebą usprawnienia gospodarki wodnej. Zdaniem posła, przyniosą one negatywne efekty gospodarcze, rodząc dodatkowe koszty w niemal wszystkich branżach - od energetyki po turystykę.

Projekt zwiększa też liczbę Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Obecnie jest ich siedem. PiS chce stworzyć nowe - w Rzeszowie i Lublinie. Zdaniem PO, zarządy powinny powstać także w Olsztynie i Koszalinie.

Z kolei działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowali w Olsztynie konferencję poświęconą zbliżającym się wyborom samorządowym. W wyborach do sejmików województw partia wystartuje jako koalicyjny komitet „Sojusz Lewicy Demokratycznej - Lewica Razem”.

Pod tym szyldem wystawi też kandydatów w wyborach do części powiatów, miast i gmin. Tam, gdzie nie wystawi własnych list, SLD zamierza poprzeć bliskie programowo, lokalne komitety.

Program partii na przyszłoroczne wybory samorządowe to m.in. przeznaczenie części dochodów samorządów na budowę mieszkań komunalnych, a także darmowe posiłki dla uczniów. Pod koniec tego roku SLD przedstawi swoich kandydatów na wójtów burmistrzów i prezydentów miast, a także głównych kandydatów sejmikowych.