Rada Miejska w Elblągu nie udzieliła Witoldowi Wróblewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Prezydent nie był zdziwiony takim rozstrzygnięciem. Podobnie było rok temu, w przypadku głosowania nad wykonaniem budżetu za 2015 rok.

„Z pełną odpowiedzialnością i satysfakcją mogę powiedzieć, że ubiegłoroczny budżet był bardzo dobry” - tak jeszcze wczoraj w czasie konferencji mówił o budżecie prezydent Elbląga Witold Wróblewski. W zupełnie innym duchu w tym temacie dziś, przed sesją, wypowiadali się radni PiS, którzy podsumowali też całą działalność prezydenta Elbląga. Ich zdaniem, w ubiegłym roku nastąpiło obniżenie wydatków na inwestycje, a zadłużenie miasta jest wyższe w porównaniu do innych podobnych miast.

Od 2 lat miasto przestaje się rozwijać w sensie inwestycyjnym. Wydatki na inwestycje obniżyły się z 40 mln złotych w 2015 roku do 36 mln w 2016 roku — mówi Marek Pruszak, przewodniczący Rady Miasta.

Do nielicznych zalet działalności prezydenta zaliczono połączenie szpitali miejskich oraz Centrum Sportowo-Biznesowego z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a także modernizację szkolnictwa. Bez komentarza radni nie zostawili tematu budowy toru wrotkarsko-łyżwiarskiego, który nie został jeszcze oddany do użytku.

Brak nadzoru nad inwestycjami, nawet tymi mniejszymi. Przykładem jest budowa toru łyżwiarskiego, który miał być oddany we wrześniu ubiegłego roku — dodaje Pruszak.

Podczas sesji powtórzyła się historia z ubiegłego roku. Choć prezydent miał poparcie ze strony PO i SLD, w głosowaniu nie zdobył wystarczającej liczby głosów. Za głosowało 2 radnych, przeciw 11, a 12 wstrzymało się od głosu.

W efekcie Witold Wróblewski nie uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jak mówi, spodziewał się takiego wyniku: — Szkoda, że zwyciężył układ polityczny, a nie obiektywne dane, które jednoznacznie pokazują, że budżet za 2016 rok został wykonany prawidłowo.

Dzisiejsza uchwała trafi w najbliższym czasie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która już wcześniej pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.