Mają być aktywni, kreatywni i zaprowadzić nową jakość na polskiej prawicy. W Olsztynie oficjalnie zainaugurowano działalność warmińsko-mazurskiego oddziału stowarzyszenia Młoda Prawica, które ma być sekcją młodzieżową partii Polska Razem.

Młoda prawica funkcjonuje w Polsce od pół roku. Ponad 300 członków zbudowało już struktury w 8 województwach. Stowarzyszenie ma skupiać młodych liberałów i konserwatystów, którym bliskie są idee wolnościowe i patriotyczne.

Przewodniczącym warmińsko-mazurskiego oddziału został Łukasz Michnik, który podczas zorganizowanej dziś konferencji, jako jeden z głównych celów stowarzyszenia określił miedzy innymi walkę z komunistycznymi symbolami i krzewienie wolności gospodarczej.

Młoda prawica ma również zajmować się edukowaniem młodzieży w zakresie szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej, społecznej, historycznej oraz politycznej.