W życie weszły zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. W określonych przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

Niedawna zmiana przepisów pozwalająca na wycinanie drzew na własnej posesji, bez żadnej zgody, zmieniła krajobraz w tym i wielu innych miejscach. Przepisy dotyczące wycinki odrzew właśnie zmieniły się na bardziej restrykcyjne.

Teraz nie trzeba zgłaszać wycinki drzew do urzędu gminy tylko wtedy, gdy obwód pnia na wysokości 5 centymetrów nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód to jego planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. To zdaniem urzędników oznacza piętrzenie się procedur. Marek Popis, rolnik z Tomaszkowa pod Olsztynem, mimo kolejnych zmian w ustawie zauważa jeszcze jeden problem. Jego zdaniem nadal jest kłopot z tą częścią tej ustawy, która mówi o przywracaniu gruntów do użytkowania rolniczego. Wątpliwości rozstrzygają obecnie gminni urzędnicy.