Muszą konfrontować się z nowymi wyzwaniami, stawiać czoła postępowi medycyny i nowym metodom leczenia. Pielęgniarki z całej Polski już po raz czwarty wymieniały się swoimi doświadczeniami. Konferencja w Ostródzie to okazja, by przygotować się też na nadchodzące zmiany.

Otoczenie pacjenta całościową opieką. To zdaniem Ministerstwa Zdrowia będzie efekt wprowadzenia w życie ustawy o sieci szpitali. Ustawa, która będzie obowiązywać od października to nie tylko zmiana systemu finansowania.

Nowością ma być to, że każdy szpital sieciowy będzie miał obowiązek otoczenia swoich pacjentów opieką poszpitalną. To pielęgniarka pediatryczna będzie musiała tak przygotować rodziców, by sami nauczyli się jak postępować z dzieckiem przewlekle chorym.

Ogólnopolska konferencja naukowa w Ostródzie ma pomóc pielęgniarkom pediatrycznym przygotować się do nadchodzących zmian związanych nie tylko z reformą systemu zdrowia, ale też z pędzącym rozwojem medycyny.

Osiągnięć w medycynie nie brakuje. W Polsce to Olsztyn, obok Wrocławia, jest liderem w wykorzystywaniu komórek macierzystych w neurorehabilitacji. Są też wprowadzone nowe metody stymulowania rozwoju wcześniaków.

Nowe wyzwania i nowe obowiązki sprawiają, że pielęgniarki pediatryczne same potrzebują wsparcia. Jak twierdzą, ich pracę ułatwiłoby wprowadzenie zawodów pomocniczych.