Zmiany w ustawach o abonamencie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej były tematem dzisiejszej konferencji Anny Wasilewskiej, posłanki Platformy Obywatelskiej.

Ustawa o RIO to zdaniem Anny Wasilewskiej zamach Prawa i Sprawiedliwości na samorządy. Przegłosowane w minionym tygodniu zapisy zakładają, że Regionalne Izby Obrachunkowe będą badać wydatki samorządów pod kątem rzetelności, celowości i gospodarności.

Według Posłanki PO, tak zdefiniowane kryteria są nieprecyzyjne i będą dawały pole do samowolnej interpretacji, a w konsekwencji do odwołania samorządowca, wójta i burmistrza ze stanowiska. Anna Wasilewska zaznaczyła, ze wszystkie poprawki do tej ustawy, jakie zgłosiła opozycja, zostały odrzucone.

Posłanka skrytykowała też projekt ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym. Przypomniała, że PO złożyła swój projekt ustawy o mediach publicznych, zakładający finansowanie publicznej telewizji i radia ze budżetu państwa.