Komenda Hufca Warmińskiego ZHP w Olsztynie dziękuje TVP3 Olsztyn za wsparcie i pomoc przy organizacji Zlotu Harcerskiego „Śladami Ryszarda Knowały” z okazji jubileuszu 35-lecia Hufca.