W Gietrzwałdzie odbyła się pierwsza wspólna pielgrzymka polityków z Warmii i Mazur z okazji 140. rocznicy objawień gietrzwałdzkich i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej. Po odmówieniu różańca i po mszy świętej wszyscy razem wyruszyli do świętego źródła.

Często różnią ich poglądy, ale łączy wiara. Pierwsza pielgrzymka przedstawicieli rządu w terenie i samorządowców z Warmii i Mazur była okazją do tego, żeby bez podziałów wyjrzeć ponad to co przyziemne i ludzkie. Zarówno politycy jak i duchowni mają nadzieję, że pielgrzymka od tego roku będzie odbywało się już cyklicznie.

Katolicy wierzą, że w 1877 roku Maryja ukazała się dwóm dziewczynkom na przykościelnym klonie w Gietrzwałdzie. Matka Boża miała powiedzieć wówczas, że Kościół na ziemiach polskich nie będzie prześladowany, a polskich kapłanów będzie więcej, jeśli ludzie będą się modlić i odmawiać różaniec.