Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Agnieszka Kołodyńska została odwołana ze stanowiska. Decyzję podjął prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Do czasu wyboru nowego dyrektora, instytucją będzie kierować Bogdan Kacprzak z Urzędu Miasta.

Wpływ na decyzję prezydenta miasta miały wnioski płynące z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta. Inspektorzy ustalili, że kierująca MOK-iem dopuściła się szeregu nieprawidłowości. Dotyczyły m.in. niestosowania się do przepisów związanych z czasem pracy, nie naliczania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, nie zapewniania wymaganego przepisami czasu wolnego w ujęciu dziennym, jak i tygodniowym.

Wg ratusza bardzo ważne znaczenie miały potwierdzone przez inspektorów informacje dotyczące niewłaściwych stosunków międzyludzkich w relacjach zespół pracowniczy -dyrektor MOK.

Z tych powodów prezydent Olsztyna zdecydował o wszczęciu procedury odwołania Agnieszki Kołodyńskiej ze stanowiska. Do czasu wyboru nowego dyrektora, instytucją będzie kierować Bogdan Kacprzak oddelegowany na tę funkcję z Urzędu Miasta Olsztyna. Konkurs na to stanowisko zostanie rozpisany i rozstrzygnięty w ciągu trzech miesięcy.