Szpital w Nidzicy planuje rozbudowę placówki o nowy Oddział Geriatryczny. Koszt to 15 mln złotych, dlatego dyrekcja placówki stara się o dofinansowanie projektu. Goszczący w Nidzicy Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, poparł plany zespołu nidzickiego szpitala.

Na nowym oddziale zespół geriatrów na stałe mógłby leczyć 28 seniorów i edukować ich rodziny i opiekunów: — Ustawić ich leczenie w chorobach przewlekłych, zminimalizować ilość leków, które są przyjmowane, udzielić wsparcia całej rodzinie oraz nauczyć ją opieki nad osobami starszymi — wylicza Anna Osłowska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Takie wsparcie jest potrzebne, bo z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że osoby w wieku powyżej 65. roku życia stanowią około 14,7 proc. populacji, a za 18 lat takich osób będzie ponad 23 proc. Inwestycję poparł goszczący na Warmii i Mazurach były minister pracy i polityki społecznej.

Nie zawsze uda się stworzyć cały oddział geriatrii, ale na oddziałach internistycznych powinny być odcinki. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i to wsparcie jest nieodzowne i potrzebne — mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wizyta szefa PSL-u była także okazją do spotkań z mieszkańcami i rolnikami: — Mamy propozycję dla wsi. Chcemy również wsłuchiwać się i wsłuchujemy w to, co mówi społeczeństwo. Rolnicy mają dzisiaj bardzo dużo kłopotów i problemów — mówi Urszula Pasławska, wiceprezes i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podczas spotkania została także omówiona współpraca nidzickiego samorządu z Urzędem Marszałkowskim - m.in. w rozbudowie części drogi wojewódzkiej łączącej Nidzicę do Działdowa.

Koszt to 36 mln złotych. Większość pochodzi ze środków unijnych. Udział województwa to około 7 mln złotych — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Kolejną inwestycją będzie rozbudowa ponad 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej Robaczewo - Wielbark. Wstępny koszt to ponad 80 mln złotych.