Komenda Główna OHP i Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP organizują XIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy” młodzieży OHP, w zawodach stolarz i murarz-tynkarz. Konkurs odbędzie się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku w dniach 15-18 maja.

Konkurs jest jednym z działań OHP mających na celu upowszechnianie nauki zawodu i kształcenia dobrych fachowców. Celem konkursu jest stworzenie uczestnikom OHP, kończącym w roku 2017 cykl kształcenia w zawodach stolarz i murarz-tynkarz, możliwości sprawdzenia poziomu przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych.

Uczestnicy z całego kraju, wyłonieni w eliminacjach wojewódzkich, wezmą udział w zmaganiach konkursowych: części teoretycznej w postaci testu wiedzy oraz części praktycznej - wykonanie zadania sprawdzającego umiejętności zdobytych podczas trzyletniej nauki zawodu. W przerwie od zmagań konkursowych uczestnicy wezmą udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz atrakcjach rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez organizatorów.