Mają dopiero 15 lat, a już muszą decydować o swojej przyszłości. Mowa o uczniach, którzy po wakacjach będą rozpoczynać naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Zanim jednak to się stanie, muszą wybrać, do której szkoły chcą się dostać. Ruszyła rekrutacja do szkół średnich.

To już ostatni dzwonek dla uczniów trzecich klas gimnazjum. W maju ruszyła rekrutacja do szkół średnich, dlatego młodzi ludzie muszą spojrzeć w odległą jeszcze przyszłość i spróbować ją zaplanować: — W życiu chciałabym robić coś związanego z reklamą i fotografowaniem, pracować w mediach. Później myślałam nad studiami dziennikarskimi — mówi Zuzanna Wachowska, uczennica Gimnazjum nr 12 w Olsztynie.

Tak sprecyzowane plany nie są jednak regułą. Trudno jednak dziwić się gimnazjalistom, bo decyzje, które muszą podjąć, powinny być przemyślane i odpowiedzialne. Rzutują bowiem na ich przyszłość: — Uczniowie mieli trochę czasu, właściwie 3 lata. Przygotowywaliśmy ich do wyboru zawodu, bo mamy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego — mówi Elżbieta Tańska, doradca zawodowy, pedagog Gimnazjum nr 12 w Olsztynie.

Uczniowie poznają siebie, poznają zawody i wybierają ścieżkę zawodową. Po zakończeniu gimnazjum naukę mogą kontynuować w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach pierwszego stopnia. Szkoła branżowa to nowość. Jej uczeń ma zdobywać w trakcie nauki doświadczenie w zakładzie pracy.

Absolwent takiej szkoły może kontynuować edukację w szkole branżowej drugiego stopnia, która kończy się maturą. Resort edukacji w ten sposób chce wzmocnić szkolnictwo zawodowe. Z roku na rok przybywa uczniów, którzy wybierają taką ścieżkę edukacyjną.

W minionych latach więcej osób wybierało jednak licea ogólnokształcące. Do tych najbardziej obleganych przyciągają m.in. dobre wyniki matur. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są m.in. wyniki w nauce oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Na Warmii i Mazurach nabór do szkół ponadgimnazjalnych potrwa do 9 czerwca.