Nawet 3 lata czekają na Warmii i Mazurach pacjenci, którzy mają zaćmę. Powód to oczywiście zbyt mało pieniędzy na to, by wykonać tyle zabiegów, ilu jest potrzebujących. Wprawdzie na Warmię i Mazury trafi w tym prawie około 1,8 mln złotych na operację zaćmy, ale lekarze zwracają uwagę, że skrócenia kolejek nie widzą. Widzą za to sytuacje, które ich zdaniem utrudniają dostępność zabiegu.

Na operację zaćmy w regionie czeka około 15 tys. pacjentów. Wszędzie powody są takie same: lekarze mają czas, sale operacyjne, sprzęt i możliwości, ale mogą wykonać tyle zabiegów, za ile zapłaci NFZ. W szpitalu miejskim w Olsztynie jest to około 40 operacji tygodniowo.

Pacjenci czekają aż znajdą się pieniądze. Kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielami NFZ w kwietniu, dostaliśmy informację, o tym, że fundusz otrzymał około 1,8 mln złotych na operację zaćmy. Wiadomo, że NFZ z tej kwoty przekazał szpitalom 1,3 mln złotych.

W szpitalu miejskim w Olsztynie najbliższy termin na jaki mogą zapisać się pacjenci to sierpień 2020 roku. Lekarze podkreślają, że NFZ zwiększył pulę pieniędzy na zaćmę, operacji w szpitalu przeprowadza się więcej, bo około 40 tygodniowo, ale: — W centrali nie pomyślano, bo połączono dwie procedury i utworzono tak zwaną fakowitrektomię — mówi Dariusz Wilczek, koordynator Oddziału Okulistycznego Szpitala Miejskiego w Olsztynie.

To operacja złożona z dwóch procedur: witrketomii, którą NFZ wycenia na 6723 złotych i zaćmy, która kosztuje 2433 złote. Zabieg witrektomii, połączonej z operacją zaćmy, NFZ wycenia na 7515 złotych. Pieniądze pochodzą z puli pieniędzy na zaćmę.

Połączenie tych dwóch zabiegów do jednego katalogu daje pacjentowi o wiele większy komfort — mówi Magdalena Mil, rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w Olsztynie. Jednocześnie NFZ uspokaja, że taki sposób finansowania nie wpływa na wydłużenie kolejek: — To w żaden sposób nie zmniejsza dostępności do zabiegów zaćmy, bo NFZ w ramach możliwości zwiększa środki na operację zaćmy — zapewnia Mil.

Lekarze zauważają, że zwiększenie finansowania daje większe możliwości operacyjne, ale taki sposób rozliczenia powoduje, że kolejka oczekujących skraca się wolniej, niż by mogła. Na Warmii i Mazurach jest 7 ośrodków, które operują zaćmę.