Wzorem ubiegłych lat, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizują akcję „Dni Rodziny”. Jej tegoroczne hasło to „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

W ramach tegorocznych Dni Rodziny promowane będą m.in. inicjatywy nakierowane na umacnianie więzi rodzinnych i przedsięwzięcia związane z podkreśleniem roli rodziny w kształtowaniu człowieka.

XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zostaną zainaugurowane 12 maja, a zakończą się 9 czerwca. Podsumowanie akcji 27 października.