Rekordowe zakupy Rosjan w Polsce. W ciągu zaledwie 48 godzin - od 8 do 10 maja - na przejściu granicznym w Grzechotkach obywatele Federacji Rosyjskiej zgłosili funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej faktury za zakupy w Polsce i Unii Europejskiej za ponad 2 mln złotych.

Początek maja to dwa tzw. „długie weekendy” u Rosjan. Dane KAS pokazują, że w tym okresie mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego gremialnie ruszyli po towary do Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Widać to najwyraźniej choćby w samych Grzechotkach. Od 1 stycznia do 10 maja roku 2016 Rosjanie przedstawili funkcjonariuszom celno-skarbowym z tego przejścia około 30 tys. rachunków na kwotę ponad 31 mln zł. W tym samych okresie tego roku faktur było już ponad 37 tys. na kwotę prawie 49 mln złotych.

Podobna tendencja utrzymuje się na wszystkich przejściach granicznych z Federacją Rosyjską. W tym samym okresie (od 1 stycznia do 10 maja 2016) obywatele Federacji Rosyjskiej zgłosili faktury o łącznej wartości ponad 61 mln zł, a w roku 2017 już ponad 94 mln zł.