Prezydent Andrzej Duda wskazał obecnego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Leszka Surawskiego jako kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w komunikacie. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi wojskiem w czasie wojny.

57-letni gen. Surawski od końca stycznia jest szefem SG WP. W ostatnich kilkunastu miesiącach kilka razy awansował - z dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu w marcu 2016 roku przeszedł na stanowisko inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Na początku listopada 2016 r. objął, utworzone właśnie wtedy, stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego. Od połowy grudnia 2016 r. kierował DGRSZ w zastępstwie urlopowanego wówczas gen. broni Mirosława Różańskiego, który postanowił odejść z wojska.

W przeszłości gen. Surawski był także szefem jednego z zarządów w Sztabie Generalnym WP, dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i zastępcą szefa sztabu dywizji w Iraku.

Decyzja prezydenta Dudy została wydana na wniosek premier Beaty Szydło. Kandydatura generała Leszka Surawskiego została pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.