Cztery komitety będą mogły wystawić swoich kandydatów w przedterminowych wyborach burmistrza Olecka. Komisarz wyborczy w Olsztynie zarejestrował te komitety, a termin rejestracji właśnie minął. Przedterminowe wybory w Olecku trzeba przeprowadzić, bo Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję wojewody o wygaszeniu mandatu Wacława Olszewskiego. Wcześniej CBA stwierdziło, że burmistrz złamał ustawę antykorupcyjną.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym we wtorek 18 kwietnia minął termin zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. Do komisarza wyborczego w Olsztynie wpłynęły cztery wnioski: od KWW „Dobro Wspólne” oraz komitetów wyborczych wyborców: Marcina Czekaya, Wacława Olszewskiego i Krzysztofa Marka Kosewskiego.

Do środy 19 kwietnia komitety powinny zgłosić kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej, a taką komisję, komisarz wyborczy w Olsztynie, powoła w czwartek 20 kwietnia. Od tego dnia komitety będą miały dokładnie tydzień na zgłoszenie kandydatów na burmistrza Olecka.

Pełna lista osób ubiegających się o najwyższy urząd w Olecku ma być opublikowana 8 maja. Do urn mieszkańcy miasta pójdą 21 maja.