Samorządowcy i przedsiębiorcy łączą siły, by wspólnie lobbować za modernizacją drogi krajowej nr 51. Przedsiębiorcy z 6 gmin leżących przy drodze zawiązali stowarzyszenie, a samorządowcy zaoferowali im wsparcie. Jak argumentują, „pięćdziesiątka jedynka” to trasa zapomniana przez drogowców, ale bardzo mocno uczęszczana przez kierowców.

Stowarzyszenie, które ma lobbować za drogą, siedzibę będzie miało w Dywitach. W budynku dawnej dróżniczówki. To tu kiedyś pracował dróżnik pobierając myto, czyli opłatę za wjazd do Olsztyna. Stowarzyszenie nie chce jednak pobierać pieniędzy, ale naciskać na decydentów, by pieniądze na remont DK 51 wydały.

Nasza droga to taka aorta przysercowa. Blisko jest Olsztyn, centrum regionu, a tu mamy taki wąski przesmyk, to jak założyć bajpasy — mówi Mieczysław Dutko, przedsiębiorca z Ługwałdu.

Właśnie o te metaforyczne bajpasy, które miałyby usprawnić ruch na DK 51 chcą lobbować przedsiębiorcy sześciu gmin: Dywit, Dobrego Miasta, Ornety, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc i Lubomina.

Teraz członkowie stowarzyszenia chcieliby, by działo się tak: rondo na skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Wojska Polskiego. Poszerzenie obecnej DK 51 do dwóch pasów, utworzenie kolejnego ronda na wysokości cmentarza i przebudowanie zakrętu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Tu też miałoby powstać rondo, zakręt zostałby zniwelowany, bo droga miałaby prowadzić prosto. Taki wariant przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad był już rozpatrywany w ubiegłym stuleciu.

Wtedy zabrakło zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę Dywity, żebyśmy mogli realizować to zadanie. Wtedy zostało ono odłożony na półkę — mówi Karol Głębocki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Podobnie jak plan budowy obwodnicy Olsztyna, który też pewnie odciążyłby ruch przez Dywity. Po protestach m.in. mieszkańców Dywit, został odłożony, a przez ten czas zdezaktualizowała opinia środowiskowa. Na razie więc na mapie inwestycji drogowych w województwie DK 51 nie jest jakimś znaczącym elementem. Główne inwestycje, jakie się będą w jej obrębie odbywały to modernizacje zaplanowane W programie likwidowania miejsc niebezpiecznych, a te zakładają remonty skrzyżowań, modernizacje ciągów pieszych, ale nie kompleksową modernizację tras.

Jak argumentują przedsiębiorcy, to trasa o ogromnym znaczeniu gospodarczym - przy niej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są cztery podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta i Bartoszyce. Sama trasa wiedzie do granicy państwa z obwodem kaliningradzkim.