Kolejne zmiany na drogowej mapie Olsztyna. We wtorek, 11 kwietnia wystartował nowy etap prac na ulicy Towarowej. Drogowcy zamknęli skrzyżowanie z ulicą Stalową.

Na czas prac, skrzyżowanie ulicy Towarowej z ulicą Stalową zostanie zamknięte — mówi Jarosław Krzemieniowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt VI. — Zaplanowano objazd, który przebiegać będzie ulicą Składową i ulicą Żelazną, np. aby dojechać do ulicy Stalowej, jadąc od ronda przy ulicy Dworcowej należy kierować się w ulicę Składową, a następnie w ulicę Żelazną. Podobnie od strony Barczewa.

Prace potrwają około dwóch tygodni. W ramach robót przebudowywana będzie sieć wodociągowa, deszczowa oraz kanalizacyjna.

Jednocześnie przypominamy, że prace trwają także na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Leonharda. Wyłączone są pasy skrajnie jezdni. Więcej informacji w załącznikach.