Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych zaprasza na finał wojewódzki igrzysk samorządowych. Impreza odbędzie się w Nidzicy w sobotę 25 marca.

Celem igrzysk jest popularyzacja kultury fizycznej na wsi i aktywizacja działalności sportowo-rekreacyjnej i organizacyjnej podstawowych organizacji Zrzeszenia LZS. Rywalizować będą samorządowcy i pracownicy gminnych urzędów oraz rodziny. Wśród konkurencji wymienić można m.in. rzuty lotką, slalomy sprawnościowe, konkurencje siłowe, tenis stołowy, szachy czy brydż sportowy. W igrzyskach udział maksymalnie 16 gmin z Warmii i Mazur. Gminy oraz poszczególni zawodnicy z czołowych lokat otrzymają puchary oraz medale.

Igrzyska odbędą się w hali widowiskowo-sportowej im. Krystyny Szymańskiej – Lary w Nidzicy przy ul. Polnej 7 w sobotę 25 marca. Start imprezy o 11:00.